Systemy przeciwpożarowe (SAP;SSP)

 

 

System ppoz PolonOferujemy zaprojektowanie, dostawę, montaż i przeglądy systemów sygnalizacji pożaru.

Oferujemy zaprojektowanie, dostawę, montaż i przeglądy systemów sygnalizacji pożaru.

Polecamy produkty polskich firm: Polon Alfa i Satel CSP.

Instacje przeciwpożarowe uprawniają do żniżek w towarzystwach ubezpieczeniowych.

          Systemy alarmu pożarowego (SAP) lub inaczej System sygnalizacji pożaru (SSP) ma za zadanie wykryć, zasygnalizować i przekazać informację o pożarze.

Szybkie wykrycie pożaru pozwala na niezwłoczną ewakuację ludzi i zminimalizowanie strat materialnych spowodowanych ogniem.

W większych obiektach system ppoz sprowadza windy na niższe kondygnacje, wysterowuje dzwiękowy system ostrzegawczy (DSO) - komunikat o pożarze i konieczności opuszczenia budynku, rozłącza zasilanie i klimatyzację, uruchamia system gaszenia gazem - SUG (serwerownie).

Podzielony jest na strefy (np. piętra) do których przydzielone są czujki dymu i sygnalizatory .

Centrala pożarowa może pracować w dwóch trybach alarmu. Alarm pożarowy I stopnia - centrala sygnalizuje pożar lecz nie wysterowuje urządzeń i transmisji o alarmie np. do straży pożarnej.

Czas trwania tego alarmu pozwala na zweryfikowanie przyczyny, jeżeli był fałszywy np. dym z papierosa to operator potwierdza i kasuje alarm.

Jeżeli wystąpił pożar może wcisnąć tzw. ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP), centrala automatycznie przechodzi w alarm pożarowy II stopnia i wysyła sygnał do monitoringu.

Alarm II stopnia włącza się także po upływie określonego czasu (np.5 min.) od wystąpienia alarmu I stopnia i braku reakcji na niego.

Instalacja przeciwpożarowa musi być wykonana specjalnymi uniepalnionymi przewodami np. YnTKSy i HDGs.

 

Elementy Systemu przeciwpożarowego

 

Centrala przeciwpożarowa - umożliwia (w zależności od modelu) od 4 elementów (czujek)  wzwyż. Pozwala na wysterowanie zewnętrznych urządzeń i sygnałów alarmowych.

Optyczna czujka dymu - wykrywa widzialny dym powstający w bezpłomieniowym, początkowym stadium pożaru.

Jonizacyjna czujka dymu - działa jak optyczna, posiada samoregulujący układ pozwalający zachować stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu.

Czujka ciepła - reaguje na powstający przy pożarze gwałtowny wzrost temperatury.

Liniowa czujka dymu - stosowana do dużych pomieszczeń; bada przeźroczystość powietrza między nadajnikiem a odbiornikiem.

Wskaźnik zadziałania czujki - stosowany jako dodatkowy wskaźnik czujek zakrytych np. nad sufitem podwieszonym.

Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) - przycisk uruchamiany przez użytownika w przypadku zauważenia pożaru.Powoduje natychmiastowe wysłanie sygnału do monitoringu.

Sygnalizatory akustyczne - informują o pożarze.

Moduły wykonawcze - sterują pracą urządzeń zewnętrznych.

Puszki połączeniowe PIP - metalowe z ceramicznymi kostkami połączeniowymi.

 

Montaż systemów przeciwpozarowych: Warszawa, Wesoła, Ząbki, Sulejówek, Zielonka, Falenica, Józefów, Otwock, Wiązowna, Wołomin, Halinów, Mińsk Maz., Marki, Radzymin