Rynek e-commerce (sklepy internetowe) jest najszybciej rozwijającym się rynkiem sprzedaży detalicznej.

Szacuje się 12% roczny wzrost sprzedaży.

Za tym idzie zwiększona ilość reklamacji i sporów sprzedawca-klient.

Wielu takich sytuacji da się uniknąć, dysponując nagraniem pakowania paczki.

Zwłaszcza w zakresie niekompletności zamówienia lub reklamacji z powodu uszkodzenia towaru.

Oznaczenie na przesyłce, że proces pakowania jest nagrany i zarchiwizowany, zadziała prewencyjnie, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z nieuczciwym klientem.

Monitoring pakowania przesyłek pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, a często negatywny komentarz wystawiony przez klienta.

Kamery na stanowisku pakowania przesyłek umożliwiają również kontrolę pracownika (kompletność zamówienia i staranność opakowania przesyłki.)

Monitoring pakowania paczek POS

Nagranie pakowania może stanowić dowód w sporze z klientem i daje sprzedawcy podstawę do dalszego działania.

Nowoczesne systemy monitoringu wizyjnego pozwalają na podłączenie kamer ze stanowiska pakowania, stanowiska sprzedaży (kasy fiskalne), magazynu, stanowiska odbioru paczek przez kuriera, a także skanerów kodów kreskowych (poprzez przystawkę) - do jednego rejestratora sieciowego POS.

W przypadku pojedynczych stanowisk można zastosować kamery czytające kody kreskowe i specjalistyczne oprogramowanie.

Integracja czytników kodów kreskowych z systemem monitoringu wizyjnego POS pozwala na szybkie wyszukanie nagrania, przypisanego do konkretnej transakcji.Braki w paczce, uszkodzony towar- spory z klientem.

Art. 6 k.c. mówi: "Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne".

Oznacza to, że udowodnienie winy zależy od przedstawionych przez strony dowodów.

Dlatego ofertę monitorowania rozpakowywania paczek kierujemy również do firm, które zamawiają dużo przesyłek, zwłaszcza dużej wartości.

Uszkodzony towar

Przy ewentualnym sporze sądowym nagranie momentu pakowania/rozpakowywania przesyłki może mieć decydujące znaczenie. Również do anulowania negatywnych komentarzy.

Sam fakt uświadomienia klienta o posiadanym nagraniu może zakończyć spór.

Monitoring miejsca odbioru paczek przez kuriera pozwoli stwierdzić, czy paczka była nieuszkodzona w momencie przekazania. Art. 65 ustęp 1- Prawo przewozowe, mówi:

"Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu, aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki."

Jednocześnie przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności okreslonej w st. 1 w przypadku pkt 2 - "braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy.

Dlatego warto zabezpieczyć się nagraniem, że w momencie przekazania paczki kurierowi była w należytym stanie.